Menu Đóng

hệ thống thông tin nông nghiệp

AgriGIS Hậu Giang được phát triển nhằm quản lý và cung cấp
thông tin ngành nông nghiệp.

Tin tức nông nghiệp

hệ thống đa chức năng

Chức năng biểu đồ

Diễn biến và tình trạng của ngành nông nghiệp sẽ được được cung cấp thông qua các biểu đồ theo chuỗi thời gian.

Quản lý cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác lưu trữ và quản lý dữ liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Tìm kiếm thông tin

Hệ thống cho phép tra cứu và tìm kiếm thông tin về nông nghiệp và các dữ liệu liên quan.

Ứng dụng trên thiết bị di động

Cho phép người dùng cập nhật các số liệu nhanh chóng. Hỗ trợ giám sát nhanh dịch bệnh cây trồng, vật nuôi và hiện trạng công trình thủy lợi.

Gửi thông báo trực tuyến

Hệ thống cung cấp chức năng gửi thông báo về tình hình nông nghiệp đến từng đối tượng người dùng.

Hỗ trợ xuất báo cáo

Dựa trên cơ sở dữ liệu trực tuyến, hệ thống cung cấp tính năng tự động xuất báo cáo. Từ đó, hệ thống sẽ hỗ trợ cán bộ quản lý trong việc ban hành các văn bản nhanh chóng.

lập trình và tích hợp

Tổ hợp các ứng dụng cho ngành nông nghiệp

Hệ thống thông tin nông nghiệp Hậu Giang
được tích hợp các ứng dụng hiện đại.

Dữ liệu GIS nông nghiệp

Lưu trữ và quản lý dữ liệu nông nghiệp một cách hiệu quả

Phân tích thông tin

Phân tích dữ liệu nông nghiệp, hỗ trợ ra quyết định.

Giám sát lúa

Cung cấp bản đồ diện tích lúa, cơ cấu mùa vụ, giai đoạn sinh trưởng​.

Giám sát lũ

Cung cấp bản đồ diện tích lúa, cơ cấu mùa vụ, giai đoạn sinh trưởng​.

Quan trắc tự động

Kết nối trạm quan trắc tự động phục vụ giám sát và cảnh báo.

Datacube

Hệ thống lưu trữ, xử lý và chia sẻ dữ liệu vệ tinh và nông nghiệp.

Ứng dụng di động
Công cụ đắc lực hỗ trợ thu thập thông tin nông nghiệp tại hiện trường
Hỗ trợ trên hệ điều hành Android