Menu Đóng

Ngã Bảy: Xây dựng mô hình “Bảo vệ dòng sông, khai thông dòng chảy”

Thực hiện vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, Thành Đoàn Ngã Bảy đã xây dựng mô hình “Bảo vệ dòng sông, khai thông dòng chảy”.

Tình nguyện viên vớt rác dưới dòng sông

Cũng đã thành lập đội xung kích chống rác thải có 15 thành viên, hoạt động ở 3 phường: Hiệp Lợi, Lái Hiếu và Ngã Bảy. Hàng tháng đội xung kích sẽ luân phiên nhau ra quân để vớt rác dưới dòng sông, xử lý các điểm nóng về rác thải cặp các tuyến sông trên địa bàn thành phố. Đến nay đã tổ chức hơn 10 cuộc ra quân vớt rác dưới dòng sông, lượng rác thải thu vớt hơn 600kg và được phân loại, xử lý đúng quy định. Đến nay, mô hình này đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần lan tỏa trong cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Tác giả: Yến Linh

Nguồn: http://ngabay.haugiang.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *