Menu Đóng

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh (hội đồng) đã tuyển chọn hồ sơ thuyết minh dự án của tiến sĩ Trần Thái Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Bình sẽ làm chủ nhiệm dự án “Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”. Trong khoảng thời gian 1,5 năm, chủ nhiệm sẽ thực hiện các nội dung, như: khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin sơ cấp, thứ cấp, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, bản đồ nền, dữ liệu mẫu, kiểm tra khung cơ sở dữ liệu; xây dựng trang webGIS phục vụ hiển thị, phân tích, tìm kiếm và chia sẻ thông tin nông nghiệp; xây dựng ứng dụng thu thập dữ liệu về tình hình dịch bệnh tại hiện trường (ứng dụng di động hệ điều hành Android); chuyển giao đào tạo kỹ thuật cho nguồn nhân lực địa phương. Mục tiêu của dự án là đưa ứng dụng GIS phục vụ quản lý nông nghiệp của tỉnh. Qua ứng dụng GIS sẽ giúp thuận tiện khi cập nhật, truy suất, nâng cao hiệu quả cung cấp nguồn dự liệu cho công tác thống kê, quy hoạch cảnh báo, dự đoán tình hình sâu bệnh trên cây trồng, xác định mô hình không gian và ước lượng tối ưu để tạo ra bản đồ phân tích dịch hại nhằm đánh giá xu thế phát triển của chúng và hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra trong sản xuất nông nghiệp.

Tiến sĩ Trần Thái Bình (đứng) được Hội đồng Khoa học và Cong nghệ tỉnh chọn thực hiện dự án

Thuyết minh dự án của tiến sĩ Bình được hội đồng bỏ phiếu chấm 74,9 điểm, cao nhất trong 4 đơn vị đăng ký thực hiện dự án lần này. Tuy nhiên, chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa nhiều nội dung theo góp ý của hội đồng và gửi bản thuyết minh hoàn chỉnh để tỉnh tiếp tục xét duyệt kinh phí thực hiện.

Tác giả: Trúc Linh

Nguồn: http://www.baohaugiang.com.vn/

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *