Menu Đóng

Hậu Giang: Tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Sở TN&MT Hậu Giang, từ nay đến cuối năm 2018 và các năm tiếp theo, Sở TN&MT sẽ triển khai nhiều chương trình liên quan đến BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) trên địa bàn tỉnh.

 Cụ thể, Sở TN&MT tiếp tục thực hiện Dự án khảo sát, đánh giá chế độ thủy văn, địa hình đáy, địa chất ven sông, kênh chính có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh; xây dựng mô hình cảnh báo sạt lở giai đoạn 2018 – 2025; cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đánh giá khí hậu; xây dựng bản đồ số xâm nhập mặn tỉnh Hậu Giang.

Hệ thống cống ngăn mặn cặp tuyến kênh Xáng Xà No đã được tỉnh Hậu Giang
đầu tư tương đối hoàn chỉnh

Về BVMT, ngành TN&MT Hậu Giang tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách về BVMT; tăng cường kiểm soát ô nhiễm đối với các dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đặc biệt chú trọng đến các cơ sở có lưu lượng xả nước thải trên 200 m3/ngày, đêm. Đồng thời, nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch BVMT; hướng dẫn các chủ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục môi trường theo đúng quy định.

     Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch BVMT, đề án BVMT đã được phê duyệt, xác nhận; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường ở các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để được chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để.

     Kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành đối với các dự án; hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp theo quy định; kiểm tra, phân loại và quyết định cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý theo Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT của Bộ TN&MT. Đề xuất xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện thu phí BVMT đối với nước thải theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính Phủ.

Tác giả: Lưu Huyền Trang

Nguồn: http://tapchimoitruong.vn/

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *