Menu Đóng

Bản tin thời tiết nông nghiệp

Hệ thống thông tin nông nghiệp AgriGIS cung cấp Bản tin thời tiết nông nghiệp cho khu vực tỉnh Hậu Giang và các tỉnh lân cận. Đây là bản tin tự động được hệ thống AgriGIS phân tích dựa trên các nguồn dữ liệu về thời tiết. Thông tin về dịch hại trên cây trồng, vật nuôi mang tính chất cảnh báo để người dân có phương án chủ động phòng tránh. Rất mong nhận được phản hồi từ bạn để chúng tôi cải thiện và nâng cao chất lượng của hệ thống.

Nguồn dữ liệu và mô hình tính toán: Phân viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (SIHYMECC)
Phát triển hệ thống: GIRS DEV Team