Menu Đóng

liên hệ

Chúng tôi cung cấp các giải pháp về Viễn thám, Hệ thông tin địa lý, Tài nguyên môi trường, Cơ sở dữ liệu, Ứng dụng di động.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần sự hỗ trợ.

Địa chỉ

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Vũ trụ thành phố Hồ Chí Minh (STAC)

Số 1, Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

Liên lạc với chúng tôi khi bạn cần hỗ trợ.

028.38223530

email

Vui lòng liên hệ với trưởng nhóm thực hiện.

TS. Trần Thái Bình
thaibinhtran@gmail.com